Materiały ferrytowe

Wszystko co powinieneś wiedzieć

Czego się dowiesz:Materiały ferrytowe

  • Co to są ferryty ?
  • Gdzie się je wykorzystuje?
  • Z jakich materiałów są zrobione?
  • Jakie są popularne typy?

 

    Ferryty to materiały magnetyczne wytwarzane w wyniku spiekania sproszkowanych tlenków metali. Skład chemiczny spieku oraz parametry procesu technologicznego decydują o jego właściwościach magnetycznych.  Głównym parametrem określającym właściwości ferrytu jest jego przenikalność magnetyczna µ, określająca zdolność ferrytu do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola magnetycznego. Zależność ta przedstawiona jest w postaci krzywej magnesowania ferromagnetyków zwanej histerezą magnetyczną.
    Ferryty są bardzo twarde, ale zarazem kruche. Zaletą jest ich duża rezystywność, a w konsekwencji małe straty wiroprądowe. Wadą natomiast jest stosunkowo mała wartość indukcji nasycenia.
    W praktyce najczęściej spotykane są ferryty manganowo-cynkowe Mn-Zn o przenikalności magnetycznej  500-18 000, indukcji nasycenia Bs 0,3-0,55T i natężeniu koercji Hc 5,0-50A/m oraz ferryty niklowo-cynkowe Ni-Zn o przenikalności magnetycznej 10-2000, indukcji nasycenia Bs 0,25-0,5T i natężeniu koercji Hc 10-400A/m. Wyższa wartość przenikalności magnetycznej oraz lepsza stabilność termiczna to cechy ferrytów manganowo-cynkowych Mn-Zn. Ferryty Ni-Zn  natomiast, z uwagi na niższą przenikalność magnetyczną mogą pracować w zakresie do kilkuset MHz.

Zależność od częstotliwości.
W szerokim zakresie częstotliwości przenikalność magnetyczna jest stabilna. Jednak po przekroczeniu granicznej wartości częstotliwości materiał traci swoje właściwości magnetyczne. Mówimy wówczas o rezonansie własnym ferrytu. Zjawisko rezonansu w zależności od rodzaju spieku i sposobu jego wytwarzania występuje przy różnych wartościach charakterystyki częstotliwościowej.

Zależność od temperatury.
Przenikalność magnetyczna ferrytów rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Wzrost ten jednak nie jest wartością liniową. Graniczna wartość temperatury, po przekroczeniu której następuje gwałtowny spadek przenikalności magnetycznej nazywana jest temperaturą Curie. Wartość Tc dla materiałów ferrytowych mieści się w przedziale 100-300 ⁰C. Ponadto temperatura ma również duży wpływ na straty mocy generowane w rdzeniu ferrytowym.
Materiały ferromagnetyczne są szeroko stosowane w różnych dziedzinach elektrotechniki, głównie jako rdzenie obwodów magnetycznych.  Producenci ferrytów wykonują je z materiałów magnetycznych o określonych parametrach dopasowanych do rozwiązań produktowych. Wśród materiałów MnZn możemy wyróżnić trzy główne grupy materiałowe: materiały ferrytowe mocowe, materiały ferrytowe o wysokiej przenikalności oraz materiały ferrytowe filtrowe. W oparciu
o przenikalność magnetyczną, częstotliwość pracy,  stabilność termiczną, straty mocy i gęstość strumienia magnetycznego dokonano zgrubnego zaszeregowania materiałów ferrytowych
z podziałem na grupy.
  Materiały MnZn

Materiały ferrytowe mocowe
AET F-827 F-867 F-887 F-47 F-24 F-90 F-95 F-55 F-50
COSMO CF196 CF138 CF139
CF292 CF297 CF295

EPCOS N27 N67 N87
N92 N97 N95 N59 N49
FERROXCUBE 3C85 3C90 3C94
3C92 3C97 3C95 3F3 3F35
KASCHKE K2004 K2006 K2008
K2024MAGNETICS
P R
H
T
K
SAMWHA PL-5 PL-7 PL-11


PL-13 PL-F1 PL-F2
TDG TP3 TP4 TP4A TP4D TP4E TPB15 TPW33 TP4S TP5
TDK PC30 PC40 PC44 PC47
PC90 PC95
PC50Materiały ferrytowe filtrowe Materiały ferrytowe wysokiej przenikalności
AET F-2001 F-848 F-71 F-830 F-860 F-938 F-942 F-946
COSMO CF140

CF195 CF197 CF199

EPCOS N26 N48 N45 N30 T35/T37 T38 T42 T46
FERROXCUBE 3H3 3B7 3B46
3E25 3E5 3E6 3E7
KASCHKE
K2005
K4000 K6000 K10000 K12000 K15000
MAGNETICS E V
J
W

SAMWHA
SM-23T SB-5S SM-50 SM-70S SM-100 SM-120 SM-150
TDG
TH2 TD5B TS5 TS7 TS10 TL13 TL15
TDK


HS52 HS72 HS10
H5C3


Materiały NiZn

Materiały ferrytowe
AET AN8H AN10H AN25H AN35H AN50H AN65H AN85H AN100H AN150H AN200
EPCOS K1
K8 K6 K7 M13
FAIR-RITE
61 52 51 44 33 43
31
FERROXCUBE
4C65 4B1 4B3

4S2 3B1
4S60
KASCHKE K 80
K 250


K 800


SAMWHA SN-01T SN-01A SN-02H L-81 SN-201 SN-065 SN-08L T314 SN-16A SN-20
TDG
TN12B TN25G TN40H TN45B TN65B TN90H TN100B TN150B TN200B
TDK M8N
L7H
L6
TOMITA
5H2
4D4
3A5 3A4
3A8 3A7

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.aet.com.pl